สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

    India - Nepel 11 วัน 9 คืน

         นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน                    กรุงเทพฯ - เดลลี - อัครา - ลักเนาว์ - สาวัตถี - ลุมพินี(เนปาล) - กุสินารา -                  เวสาลี - ราชคฤห์ - พุทธคยา - พาราณสี - สารนารถ - เดลลี - กรุงเทพฯ

         เดินทางวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562                                    

            ราคา 59,500 บาท สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ 9W

             อ่านต่อ


    Blossom in Pakistan 9 วัน 7 คืน

         อิสลามาบัด – มัณเซราห์ - ชีลาส – กูปิส - ทะเลสาบ Khalti – กูปิส – Phandar Lake – จุดชมวิวราคาโปชิ - ฮุนซ่า – บัลติท ฟอร์ด – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Lady Finger – พาสสุ - ทะเลสาบอัตตาบัด – คุนจิรับ พาส (ชายแดนปากีสถาน-จีน) – พาสสุ กราเซีย – ฮอปเปอร์ กราเซีย – กิลกิต – เบชาม – ตักศิลา – พิพิธภัณฑสถานเมืองตักศิลา – มัสยิดไฟซอล - อิสลามาบัด

         เดินทางวันที่ 5 - 13 และ 13 - 21 เมษายน 2562                                    

            ราคา 59,500 บาท สายการบินไทย TG

             อ่านต่อ

                                                                                                                           

                                                                                                                          

                            

                                    

             

                        

   

 

17.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D 
  Copyright 2005-2011 panorama-discovery All rights reserved.
view