สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

 

    Unseen สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน 

         ตามรอยแผ่นดินวัยเยาว์ รัชกาลที่ 9

            ซูริค – เซ็นต์กัลเลน –หุบเขาอีเบนนาลพ์ – อัพเพนเซล – อันเดอร์แมท – ทาซ                  – เซอร์แมท –  แมทเทอร์ฮอร์น – มองเทอรซ์ – เวเวย์ – โลซานน์ – ชาโมนิกซ์,                  อานน์ซี ฝรั่งเศส – เบิร์น – เลาเทอร์บรุนเนิน – พิซ กลอเรีย - อินเตอร์ลาเก้น –                  ทูน – ทะเลสาบเบลาเซ – ลูเซิร์น – ซูริค

             เดินทางวันที่ 20 - 30 มิ.ย. 2561                                    

             สายการบินไทย TG

             ราคา 175,00 บาท   อ่านต่อ


    Bhutan Package 5 D 4 N

             พาโร - ทิมพู - พูนาคา - ทักซัง

             ออกเดินทางทุกวัน ตลอดปี 2559   

             สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ B3

             ราคาเริ่มต้น 59,000 บาท   อ่านต่อ

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

17.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D 
  Copyright 2005-2011 panorama-discovery All rights reserved.
view