สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

 

    Blossom ปากีสถาน 

         อิสลามาบัด – ชีลาส – แฟรี่ มีโดวส์ – ฮุนซา – ป้อมปราการ Altit - พาสสุ - ทะเลสาบ Attabad – คุนจิรับ พาส (ชายแดนปากีสถาน-จีน) – หุบเขาฮอปเปอร์ – ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ – กูปิส – กิลกิต – ชีลาส - มัณเซรา – ตักศิลา – อิสลามาบัด

             ** กรุ๊ปพิเศษจำกัดผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ท่าน ** 

             เดินทางวันที่ 20 - 29 เม.ย. 2561                                    

             ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

             ราคา 48,500 บาท   อ่านต่อ


    Bhutan Package 5 D 4 N

             พาโร - ทิมพู - พูนาคา - ทักซัง

             ออกเดินทางทุกวัน ตลอดปี 2559   

             สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ B3

             ราคาเริ่มต้น 59,000 บาท   อ่านต่อ

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

17.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D 
  Copyright 2005-2011 panorama-discovery All rights reserved.
view