สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

      Chilam Joshi Festival in Pakistan 12 วัน 10 คืน

           ร่วมชมเทศกาลประจำปีของชาว Kalash

           อิสลามาบัด - หุบเขาสวัต - จิตราล - กูปิส - กิลกิต - ฮุนซา -             พาสสุ - แฟรี่ มีโดวส์ - ชีลาส - เบชาม - อิสลามาบัด

           รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น...

          เดินทางวันที่ 13 - 24 พฤษภาคม 2563                           

              ราคา 73,000 บาท สายการบินไทย

              อ่านต่อ


       อาร์เมเนีย - จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน

           อาร์เมเนีย... ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปิดตาย

           จอร์เจีย... จุดตัดระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย 

           เดินทางวันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2563                           

              ราคา 92,000 บาท สายการบินเอมิเรตส์ Emirates

              อ่านต่อ                                                                                                           

                                                                                                                          

                            

                                    

             

                        

   

 

17.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D 
  Copyright 2005-2011 panorama-discovery All rights reserved.
view