สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

     จอร์แดน อารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 8 วัน 5 คืน

           * ผจญภัยในดินแดนทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวกลางทะเลทรายวาดิรัม

           * ตระการตากับเพตรา นครสีกุหลาบ  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ พักเพตรา 1 คืน

           * มหัศจรรย์ธรรมชาติที่ทะเลเดดซี ทดลองลอยตัว และพอกโคลน พักเดดซี 1 คืน

           * พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน

          เดินทางวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563                          

              ราคา 92,500 บาท สายการบินเอมิเรตส์ EK

               อ่านต่อ


      ฺฺBlossom in Pakistan 9 วัน 7 คืน

           อิสลามาบัด - มัณเซราห์ - ชีลาส - กูปิส - ฮุนซา - พาสสุ

           คุนจีรับ พาส - ตักศิลา 

           รับเพียง 14 ท่านเท่านั้น...

          เดินทางวันที่ 8 - 16 เมษายน 2563                           

              ราคา 59,500 บาท สายการบินไทย

              อ่านต่อ


                                                                                                                           

                                                                                                                          

                            

                                    

             

                        

   

 

17.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D 
  Copyright 2005-2011 panorama-discovery All rights reserved.
view