สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

ประวัติบริษัท


ก่อตั้งเมื่อ

เดือนเมษายน 2544

วิสัยทัศน์ ทุกย่างก้าวของการผจญภัย.....เพื่อคนไทยทุกคน

เป้าหมาย เก็บเรื่องราวทั่วทุกมุมอย่างไร้พรมแดน  เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับชาวไทยทั้งประเทศ

ประวัติ

   เพื่อผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ชื่อรายการ "ผจญภัยไร้พรมแดน" รายการประเภทสาระบันเทิง
แนวผจญภัยศึกษาถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวเมืองและชนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และอื่น ๆ อีกมาก ในช่วงเริ่มต้นมีพิธีกรนำเสนอโดย คุณวีระ นุตยกุล จนได้รับความนิยมจากผู้ชมทางบ้านเป็นจำนวนมาก หลังจากที่คุณวีระได้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมกราคม 2546  คุณติ๊ก (จงกลณี สถิรอัศวนันท์) ในฐานะคนเบื้องหลัง "ผจญภัยไร้พรมแดน" มาตั้งแต่ต้นได้ขึ้นมาเป็นพิธีกรแทนคุณวีระ  ซึ่งยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชมทางบ้าน  และประสบความสำเร็จมาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบัน รายการผจญภัยไร้พรมแดน  ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.50 – 22.15 น. ทาง ททบ.5

   จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้ชมรายการติดต่อ  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล และการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงเปิดแผนกทัวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับให้กับผู้ชมรายการที่สนใจใน ด้านท่องเที่ยวอีกแผนกหนึ่ง มีทั้งทัวร์ต่างประเทศ และทัวร์คาราวาน ตลอดจนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

   ในปี 2548 -2549 ทางบริษัทได้จัดทำรายการเพิ่มขึ้นอีกรายการหนึ่ง ชื่อรายการ "สมาร์ทลิฟวิ่ง" เป็นรายการเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้าน มีพิธีกรนำเสนอโดย คุณติ๊ก(จงกลณี สถิรอัศวนันท์)

   ในปี 2554 ทางบริษัทได้จัดทำรายการ   ในจานดาวเทียมช่อง Home Channel 55
ชื่อรายการ “เผยช็อตเด็ด ผจญภัยไร้พรมแดน”  นำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาของการเดินทาง
ในแต่ละประเทศ


About Us

     Seeing the importance of the experience of traveling and learning of
Mr. Weera Nuttayakul, Panorama Discovery Company Limited fulfils his intention having
Ms. Tik  Jongkolnee Satiraasavanant  as the revealer of an ideology 
Mr. Weera Nuttayakul had followed for 10 years.

“The Spirit of Adventure”, therefore, is the first adventure and educational entertainment
program in Thailand that takes you to experience the adventures with mysteries and
excitements in the wide world, from sky-scraping mountains to underworld oceans that are
enclosed by knowledge and entertainment.

“The Spirit of Adventure” is an educational entertainment in the form of traveling that
typically seeks for the stories of environment, wildlife, beauty of geography, people’ s way
of life, culture, tradition, and beliefs of different areas in every continent around the world
that are unknown to people. It is the real breakthrough for Thai entertainment programs.

“The Spirit of Adventure” is on air every Saturday on 9.50 – 10.15 pm. Channel # 5

  Copyright 2005-2011 panorama-discovery All rights reserved.
view